Občanská poradna Agentura Osmý den, Ústí nad Labem

Občanská poradna Agentura Osmý den, Ústí nad Labem

Dvořákova 6
400 01 Ústí nad Labem

Informace o kanceláři Občanská poradna Agentura Osmý den, Ústí nad Labem

Občanská poradna poskytuje větší rozsah poradenství (celkově 18 oblastí) a zabývá se jimi velmi odborně. Zaměřuje se na širokou cílovou skupinu klientů bez ohledu na věk či jiné omezení, nabízí terénní formu poskytování intervencí a to vše pod záštitou Asociace Občanských poraden (AOP), která dohlíží na správné poskytování služby v souladu se standardy občanského poradenství, mimo jiné i prostřednictvím interních auditů kvality. V Ústí nad Labem v současné době funguje jediná taková organizace a to je Občanská poradna Agentury Osmý den (www.osmyden.cz). Vznikla v dubnu letošního roku, ale v poradenské činnosti má již čtyřletou praxi.

Kde nás najdete?

Zobrazit